Защо от мед?

Как се вари добра ракия?

Добрата ракия се вари от добро джибри или от качествено вино. Суровината е добре да се опита на вкус - тя трябва да е приятна, ароматна, без сладка или кисела жилка или горчив привкус. Горчивият привкус се получава от дълго, над 5 месеца, престояване на джибрите от костилкови плодове (джанки, сливи, кайсии). Неголяма кисела жилка може да се неутрализира с дървесна пепел от казана, в пропорция 1-2%. От векове ракията се вари в казан, от който изпаренията се извеждат по тръба в серпентина, където се охлаждат. След завирането на джибрите майсторите ракиджии поддържат умерен огън, така че ракията да потече на тънка и равномерна струйка. Желателно е огънят да не е много силен, за да не загори джибрито в казана. Най-голяма е опасността от загаряне, когато потича първакът. Тогава огънят се намалява съвсем, казанът се оставя само на жар. Този момент се контролира чрез температурата на капака и лулата с опипване (има и термометри). Прекратяването на дестилацията, или преокачествяване на добива от ракия на паток става по обективни или субективни показатели. (Под 35° потичат висшите алкохоли, които са по-вредни дори от метиловия алкохол.) Някои си носят спиртомер и щом спадне под определени (по тяхна преценка) градус - спират. Субективно преходът от ракия към паток се контролира по 3 показателя:

-   градус - ракията, плисната върху жарта, гори, патокът я гаси.

-   мирис - понякога, при недобри джибри, дори над 40° потича ракия с неприятен мирис.

-   киселост - същото е като с мириса.