Защо от мед?

ОТ КАКВО СЕ ПРАВИ РАКИЯ?

Някой известни видовете ракии:

„Винена ракия" (eau-de-vie de vin, wine spirit или Branntwein). Това е спиртна напитка с минимално алкохолно съдържание 37,5 об. %, която е получена чрез дестилация до 86 об. % на вино, подсилено вино или чрез ре дестилация до 86 об. % на винен дестилат. Съдържа летливи вещества, равно или по-голямо на 1250 милиграма на литър при 100 об. % алкохол; с максимално съдържание на метилов алкохол от 2000 милиграма на литър при 100 об. % алкохол; със специфични органолептични характеристики.

"Гроздовата ракия" е винена ракия с минимално алкохолно съдържание 40 об. %, която е получена чрез единична или двойна дестилация до 65 об. % на вино, получено от грозде, като виното, получено от 100 килограма грозде, не може да надвишава 75 литра, и по състав и органолептични характеристики отговаря на изискванията за производство на "Винена ракия".

"Ракия от гроздови джибри", или "джиброва" ракия (eau-de-vie de marc, grape marc spirit или Tresterbrannt), е спиртна напитка с минимално алкохолно съдържание 37,5 об. %, когато е получена от ферментирали и дестилирани гроздови джибри или директно чрез водна пара или след добавяне на вода; количеството винени утайки, добавено към гроздовите джибри, не надвишава 25 кг на 100 кг използвани гроздови джибри. Количеството алкохол, извлечено от винените утайки, не превишава 35 об. % от общото алкохолно съдържание в крайния продукт; дестилацията е извършена в присъствието на самите джибри при по-малко от 86 об. %; извършена е ре дестилация при същото алкохолно съдържание; има съдържание на летливи субстанции, равно или по-голямо от 1400 милиграма на литър алкохол при 100 об. % и с максимално съдържание на метилов алкохол 10 000 милиграма на литър алкохол при 100 об. %. Наименованието "ракия от гроздови джибри" може да бъде заменено от наименованието "Grappa" единствено когато спиртната напитка е произведена в Италия. Наименованието "ракия от гроздови джибри" може да бъде заменено от наименованието "Zivania" единствено когато спиртната напитка е произведена в Кипър. Наименованието "ракия от гроздови джибри" може да бъде заменено от наименованието "Palinka" единствено когато спиртната напитка е произведена в Унгария.

"Ракия от плодови джибри" (еau-de-vie de marc de fruit, fruit marc spirit, Brand aus Obsttrester) е спиртна напитка с минимално алкохолно съдържание 36 об. %, която е получена чрез ферментация и дестилация до 65 об. % на плодови джибри; с максимално съдържание на метилов алкохол 4000 милиграма на литър; със специфични органолептични характеристики.

"Спиртна напитка от сухо грозде", или "гроздово бренди" (Raisin Brandy), е спиртна напитка с минимално алкохолно съдържание 37,5 об. %, която е получена чрез дестилация на продукта, добит чрез алкохолна ферментация на воден екстракт от сухо грозде на сортовете "черно от Коринт" или "мускет от Малага", дестилиран до (по-малко от) 94,5 об. %; дестилат, притежаващ аромат и вкус, дължащи се на използваната суровина.

"Плодова ракия" (еau-de-vie de fruit, fruit spirit, Obstbrand) е спиртна напитка с минимално алкохолно съдържание 36 об. %, която е получена изключително чрез дестилация до 86 об. % на ферментирал месест плод или мъст на месест плод в присъствието или не на костилките от плода; със съдържание на летливи субстанции, равно или по-голямо от 2000 милиграма на литър при 100 об. % алкохол; с максимално съдържание на метилов алкохол до 10 000 милиграма на литър при 100 об. % алкохол; със съдържание на циановодородна киселина не по-високо от 100 милиграма на литър при 100 об. % алкохол за плодова ракия, произведена от плодове с костилки; със специфични органолептични характеристики. "Плодова ракия" може да носи наименованието "ракия", допълнено с името на плода, като например: "сливова ракия" (от сорта "Prunus domestica), "кайсиева ракия" (от сорта "Armeniaca vulgaris"), ракия от праскови, ябълки, круши, смокини, мирабели, цитрусови плодове или от всякакъв друг плод, когато е добита изключително само от посочения вид плод. Наименованието "плодова ракия" може да бъде заменено от наименованието "Palinka" единствено когато спиртната напитка е произведена в Унгария. Наименованието "Вилямова" - "Williams", е запазено за крушовата ракия, произведена единствено от круши от сорта Williams.