Защо от мед?

Защо от мед?

Медта има значителен принос към подобряване на общественото здраве.

Нейните антибактериални свойства помагат за предотвратяване на инфекции в дома и на работното място.

Тръбите от мед са широко разпространени във водопроводните, тъй като те не позволяват да се замърси питейната вода.

Повърхности, които са изработени от мед или месинг (дръжки на врати и плот на маси), също намаляват разпространението на бактерии.

Използването на медни съдове при приготвянето на храната намалява вероятността от хранителни отравяния.


ЗАЩО МЕДТА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КАЗАНИ ЗА РАКИЯ?

Казаните за ракия традиционно се произвеждат от мед, поради няколко причини:

  • Медният казан абсорбира и пречиства дестилирания алкохол или етеричното масло от серните съединения, които се съдържат във ферментиралите джибри.
  • Медния казан поддържа дестилата благоуханен.
  • Медният казан намалява вероятността от бактериално замърсяване.
  • Медният казан има великолепни свойства за пренос на топлина, което помага не само за затоплянето, но и за охлаждането на изпаренията.
  • Медният казан предотвратява производството на метилкарбамат, което е отровно вещество, формирано от цианид.
  • Медният казан подобрява качеството на крайния продукт. Ако кашата не е с добро микробиологично съдържание, медта ще подобри аромата на крайния продукт.


От древни времена медта е била използвана за производство на казани за ракия. С течение на времето и еволюцията в технологиите бяха внедрени нови материали като неръждаемата стомана. Въпреки това, никой не би заменил своя меден казан за ракия за друг, поради неговата трайност и ползотворно влияние върху крайния продукт.